Jorden VäxthuseffektenEnergiomställning till grön och ren energi

Innehåll

Om behovet att ställa om energiproduktionen
Halten av växthusgaser i atmosfären stiger snabbt. Sedan industrialiseringens start har koldioxidhalten i atmosfären stigit med 30% från 290 till 383 miljondelar. Det är den högsta koldioxidhalten på 650.000 år. Samtidigt har medeltemperaturen på jorden under det senaste århundradet stigit med 0.6 grader.

FN:s egna klimatpanel, IPCC, har slagit fast att det är mycket sannolikt att merparten av temperaturstegringen sedan mitten av 1900-talet är skapad av människans utsläpp av växthusgaser. Vidare spår FN:s klimatpanel att temperaturen under det kommande århundradet kan komma att stiga så mycket som 5.8 grader om inget görs för att minska människans utsläpp av växthusgaser.

En sådan temperaturstegring på jorden skulle innebära en katastrof för ekosystemen och livet som vi känner det på jorden. Låglänta länder och öar skulle hamna under vatten eftersom havet skulle stiga när världens isar och glaciärer smälter.

I andra områden skulle hetta och torka bredda ut sig och göra livsmedelsproduktion omöjligt, i länder längs ekvatorn som redan idag har brist på livsmedel.

Därför behöver världens energiproduktion ställas om till att bli mindre koldioxidframställande. I rådande stund finns tendenser i motsatt riktning. I takt med globaliseringen och den ekonomiska framgången i underutvecklade länder har även koldioxidutsläppen från dessa länder ökat markant. I Kina har utsläppen av koldioxid stigit i takt med den ekonomiska utvecklingen, d.v.s. en ca 10 % ökning om året.

Idag mer än någonsin tidigare finns sålunda ett behov av energiproduktion som är ren från koldioxid.
Vision för biltransporter
Runt om i världen finns idag över 600 miljoner bilar som alla förbränner bensin till koldioxid. Sverige är i detta avseende inget föregångsland, tvärtom har vi den mest bränsletörstiga bilparken i EU. Vi har även den näst äldsta bilparken i Europa.

Totalt står transporter för cirka en tredjedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Sverige anses internationellt vara ett föregångsland när det kommer till miljö, men när det gäller vår bilpark är den en av de äldsta, tyngsta och bränsletörstigaste i EU.

Både svenska bilar och bilar i andra länder behöver bli betydligt bränslesnålare. Om alla bilar (lastbilar och bussar undantagna) i världen förbrukar en liter bensin om dagen så bildar de tillsammans över 550 miljoner ton koldioxid om året. Som jämförelse är koldioxidutsläppen från hela Sverige 60 miljoner ton om året.

Bilparken behöver få bränslesnålare motorer men behöver också börja använda gammal teknik på nya sätt. Redan på 1800-talet byggdes bilar som drevs av elektricitet! Förbränningsmotorn tog sedermera över då den hade en överlägsen räckvidd. Idag finns batterier som är tillräckligt välutvecklade för att räcka till 10 mils bilkörning utan att behövs laddas om. De flesta kör aldrig stärckor över 10 mil en enskild dag och bilar utrustade med elmotorer skulle kunna framföras enbart med hjälp av elektricitet.

Världens bilpark behöver se hybrider där bilar kan framföras med el på sträckor under 10 mil och där en bensinmotor kan ta över vid sträckor överstigande 10 mil.

Det skulle ha en dramatisk reducerande effekt på biltrafikens utsläpp av koldioxid. I ett land som Sverige där utsläppet av koldioxid endast är 20-40 gram per producerad kWh (p.g.a. av en hög del vattenkraft och kärnkraft utan koldioxidutsläpp) skulle koldioxidutsläppen från biltrafiken bli minimala.

I dagsläget finns inga utvecklade elhybridbilar för massproduktion på världsmarknaden trots att teknologin finns klar och varit känd sedan den första bilen tillverkades redan på 1800-talet.

Energiproduktion - från smutsigt till grönt
Vid framställningen av 1 kWh från kolproduktion bildas 800 gram koldioxid. I Sverige bildas vid motsvarande elproduktion bara 20 gram koldioxid p.g.a. en stor andel vattenkraft och kärnkraft. Vindkraft i Sverige står för 1 % av energiframställningen. Inte heller här är Sverige något föregångsland. I vårt grannland Danmark står vindkraften för 20 % av energiförsörjningen.

Riksdagen har satt upp ett mål att år 2015 skall vindkraftverk i Sverige producera 10 TWh vilket skulle motsvara ca 7 % av elförbrukningen. Vindkraft fångar rörelseenergi ur vindar och är en helt förnyelsebar energikälla utan koldioxidutsläpp. På ett halvår har ett vindkraftverk genererat lika mycket el som gick åt för att tillverka det.

Energiproduktionen från vindkraft ökar just nu med 25 % om året. Om denna ökningstakt hålls intakt skulle vindkraften år 2015 stå för en tiondel av världens energiproduktion.Copyright. Allt material upphovsrättskyddat. Kontakta gärna oss på info@vaxthuseffekten.org |
klimatförändringar
Jordens framtid ligger i dina händer. Läs om hur du kan bidra till att stoppa klimatförändringar
växthusgaser
Den globala uppvärmningen förklarad närmare. Varför blir det varmare?